บัตรเติมเงิน NT Mobile

- ซื้อได้ที่ TOT Shop ทุกสาขา สามารถเติมเงินได้ ช่องทาง ดังนี้

  • ข้อความตอบรับ (USSD) กด *888*PIN 16 Digits# แล้วกดโทรออก

  • เสียงตอบรับ (IVR) กด *8888 โทรออก แล้วทำตามคำแนะนำ

  • เว็บไซต์ https://prepaid.totmobile.net/Page/Home.aspx
เช็คระบบเติมเงินกด *153*1#
- เช็คปริมาณการใช้งานกด *153*2#
- ซื้อวัน (เติมเงิน) กด *1804#
  • กด 1 3 บาท 30 วัน
  • กด 2 18 บาท 180 วัน
  • กด 3 36 บาท 360 วัน