กำหนดวันหมดอายุของซิม

NT Mobile สามารถตรวจสอบวันหมดอายุของ SIM ได้แล้ว