ร้องขอโอนเงิน

การร้องขอ (โอนเงินให้หน่อย :) *1903# กด 1 บริการสำหรับซิมแบบเติมเงิน เมื่อเงินหมดต้องการให้ผู้อื่นโอนเงินให้

มีขั้นตอนดังนี้

  • กด 1 ร้องขอ (การร้องขอให้โอนเงิน ใช้ได้กับซิมแบบเติมเงินเท่านั้น)

  • กดหมายเลขโทรศัพท์ ที่ร้องขอ

  • ลูกค้าจะได้รับข้อความผ่านจอภาพ “คุณได้ทำการร้องขอจาก xxxxxxxxxx สำเร็จ”

  • หมายเลขที่ถูกร้องข้อจะได้รับข้อความ “xxxxxxxxxx ได้ทำการร้องขอการโอนเงินจากคุณ กรุณากด *1903# ค่ะ ”

* ลูกค้าสามารถทำการร้องขอโอนเงินได้จำนวน 30 ครั้ง/เดือน/หมายเลข โดยไม่คิดค่าบริการ