บริการแจ้งโทรกลับ

Call me back เป็นบริการที่เพิ่มความสะดวกสบายลูกค้าในกรณีเงินหมด หรือต้องการให้อีกหมายเลยโทรกลับ ง่ายๆ เพียงกด *9201*หมายเลขปลายทาง# จะส่งเป็นข้อความภาษาไทย หรือ กด *9201*9*หมายเลขปลายทาง# จะส่งข้อความเป็นภาษาอังกฤษ ไปยังหมายเลขปลายทาง

มีขั้นตอนดังนี้

  • กด *9201*ตามด้วยเลขหมายที่ต้องการให้โทรกลับ# เช่น *9201*0891234567# กดโทรออก จะส่งข้อความเป็นภาษาไทยไปยังหมายเลขปลายทาง

  • กด *9201*9*ตามด้วยเลขหมายที่ต้องการให้โทรกลับ# เช่น *9201*9*0891234567# กดโทรออก จะส่งข้อความเป็นภาษาอังกฤษไปยังหมายเลขปลายทาง

  • ลูกค้าจะได้รับข้อความยืนยัน “ได้ดำเนินการแจ้งบริการโทรกลับ ไปยังหมายเลข xxxxxxxxxx เรียบร้อยแล้ว”

  • ผู้รับจะได้รับ SMS “กรุณาโทรกลับหมายเลข xxxxxxxxxx ด้วยค่ะ, ขอบคุณค่ะ”

* ลูกค้าสามารถใช้บริการ Call me back ได้จำนวน 30 ครั้งต่อเดือน โดยไม่เสียค่าบริการ และสามารถแจ้งไปยังหมายเลขในเครือข่ายอื่นได้