Thumbnail

Wifi Calling คืออะไร?

บริการที่ช่วยให้สามารถโทรและรับสายโทรศัพท์ผ่านการเชื่อมต่อด้วย Wi-Fi ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยคิดค่าบริการเหมือนการโทรศัพท์ปกติตามอัตราแพ็กเกจปัจจุบันของคุณ สามารถใช้ได้ทั้งระบบรายเดือนและเติมเงิน

Wifi Calling ดีอย่างไร?

detail1
โทรเข้า-รับสาย ทุกที่ทั่วโลกผ่านสัญญาณ WiFi แม้ในพื้นที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์
detail2
สะดวก รับสาย-โทรออกได้ทุกเครื่องเหมือนอยู่เมืองไทย
detail2
ประหยัด ค่าบริการตามปกติ ตามแพ็กเกจที่เรามีเหมือนอยู่ เมืองไทย
อัตราค่าบริการ
calling-number
ในประเทศ
ต่างประเทศ
calloutโทรออก
ตามบริการแพคเกคใช้บริการ
ตามบริการแพคเกคใช้บริการ
anscallรับสาย
ฟรี
ฟรี

สมาร์ทโฟนรุ่นที่รองรับการใช้งาน

Thumbnail OPPO A57

Thumbnail OPPO A77

Thumbnail OPPO A96

Thumbnail OPPO Reno7 Pro 5G

Thumbnail OPPO Reno8 Z 5G

Thumbnail OPPO Reno8 5G

Thumbnail OPPO Reno8 Pro 5G

Thumbnail OPPO Find X5 Pro 5G

Thumbnail Xiaomi 11 Lite 5G

Thumbnail Xiaomi 11T Pro

Thumbnail Xiaomi 11T

Thumbnail Xiaomi Note 10 Pro

Thumbnail Xiaomi Redmi 9

Thumbnail Vivo X60 Pro

วิธีการตั้งค่าใช้งาน

การเปิดใช้บริการ 
กด *834# โทรออก จะแสดงเมนูให้เลือก
1-เปิด/ปิด VoLTE
2-เปิด/ปิด WiFicalling
3-เปิด/ปิด All
กรณีเลือกเมนู 1 จะแสดงเมนูให้เลือก
    1-เปิด VoLTE
    2-ปิด VoLTE
กรณีเลือกเมนู 2 จะแสดงเมนูให้เลือก
    1-เปิด WiFicalling
    2-ปิด WiFicalling
 กรณีเลือกเมนู 3 จะแสดงเมนูให้เลือก
    1-เปิด VoLTE & WiFicalling
    2-ปิด VoLTE & WiFicalling
 

วิธีการเปิดใช้งาน

1. ไปที่ 'การเชื่อมต่อ'
NT Setting Android Wifi Calling VoWifi
2. ไปที่ 'Settings' > เลือก 'SIM cards & mobile networks'
NT Setting Android Wifi Calling VoWifi
3. เลือกซิม 'NT Mobile'
NT Setting Android Wifi Calling VoWifi
4. เปิด 'Make calls using Wi-Fi'
NT Setting Android Wifi Calling VoWifi
5. เลือก 'Preferred network type'
NT Setting Android Wifi Calling VoWifi
6. เลือก 'Prefer Wi-Fi' และรอจนกว่าเครื่องหมาย '✓' แสดงขึ้นมา
NT Setting Android Wifi Calling VoWifi
ข้อสังเกต : สัญลักษณ์ 4G จะยังคงอยู่ในขณะที่มีการโทรออก