โอนเงิน

ข้อความตอบรับ (USSD)

การโอนเงิน *1903# กด 2 เป็นบริการโอนเงินซิมแบบเติมเงิน ไปยังหมายเลขปลายทางที่เป็นซิมแบบเติมเงิน มีขั้นตอนดังนี้หมายเลขโทรศัพท์แบบเติมเงิน ที่สามารถโอนเงินได้จะต้องทำการลงทะเบียนหมายเลขก่อน ผ่านศูนย์บริการลูกค้า เนื่องจากระบบจะทำการตรวจสอบและยืนยันตัวตน ผ่านรหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก

มีขั้นตอนดังนี้

 • กด *1903# กด 2 (โอนเงิน)

 • กรณีที่โอนเงินครั้งแรก

  • ผู้โอนยังไม่มี PIN เลข 4 หลัก ระบบจะแจ้งให้ใส่ pin 4 หลัก“ใช้บริการโอนเงินครั้งแรกกรุณาตั้งรหัสประจำตัว 4 หลัก” ผู้โอนใส่เลข 4 หลัก

  • ระบบจะตรวจสอบและยืนยันตัวตนเจ้าของหมายเลข “ใช้บริการโอนเงินครั้งแรก กรุณาใส่หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก” ผู้โอนใส่หมายเลขบัตรประชาชนที่ลงทะเบียนไว้

 • กรณีที่เคยโอนและมีการกำหนด PIN 4 หลักแล้ว

  • ระบบจะแจ้งให้ผู้โอนใส่รหัสประจำตัว (PIN) 4 หลัก “กรุณาใส่รหัสประจำตัว 4 หลัก” ผู้โอนใส่เลข 4 หลัก

 • ให้ลูกค้าใส่หมายเลขผู้รับโอน “กรุณาใส่เบอร์โทรศัพท์ผู้รับด้วยค่ะ ”

 • เลือกจำนวนเงินที่ต้องการโอน กด 1 โอน 20, กด 2 โอน 50, กด 3 โอน 100, กด 4 โอน 300, กด 5 ยกเลิก

 • เมื่อโอนเงินสำเร็จจะมีข้อความแสดงบนจอภาพ “โอนเงิน XXX บาทให้ xxxxxxxxxx สำเร็จแล้ว คุณมียอดคงเหลือ xxx.xx บาท”

 • หมายเลขโทรศัพท์ที่ได้รับโอนเงินจะได้รับ SMS แจ้ง “ได้รับเติมเงิน xxx บาท จาก xxxxxxxxxx ยอดเงินคงเหลือ xxx.xx บาท”

เสียงตอบรับ (IVR)

โอนเงินให้นะ (Credit Transfer) *1904 เป็นบริการโอนเงินจากซิมแบบเติมเงิน ไปยังหมายเลขปลายทางที่เป็นซิมแบบเติมเงิน

ตั้งค่า PIN หรือลืมรหัส PIN

ต้องการตั้งค่า หรือ ลืมรหัส PIN กด *1994#
- กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ที่ลงทะเบียนเป็นเจ้าของหมายเลข (ซิมแบบเติมเงิน ที่ไม่ลงทะเบียนจะตั้งค่าไม่ได้)
- กรอกหมายเลข PIN 4 หลัก ที่ต้องการ (ใช้ในการโอนครั้งต่อไป)