Thumbnail

4G Calling คืออะไร?

4G Calling (VoLTE) เทคโนโลยีการสื่อสารด้วยเสียงผ่านโครงข่าย 4G ทำให้คุณภาพในการโทรคมชัดยิ่งขึ้นระดับ HD และสามารถโทรออกได้เร็วขึ้นเพียง 0.5 วินาที และยังให้คุณดูLive ได้ไม่สะดุด ด้วยคุณภาพ HD

4G Calling ดีอย่างไร?

detail1
detail2
detail2
detail2
calling-number
อัตราค่าบริการ
calloutโทรออก
ตามบริการแพคเกคใช้บริการ
anscallรับสาย
ฟรี

สมาร์ทโฟนรุ่นที่รองรับการใช้งาน

Thumbnail OPPO A57

Thumbnail OPPO A77

Thumbnail OPPO A96

Thumbnail OPPO Reno7 Pro 5G

Thumbnail OPPO Reno8 Z 5G

Thumbnail OPPO Reno8 5G

Thumbnail OPPO Reno8 Pro 5G

Thumbnail OPPO Find X5 Pro 5G

Thumbnail Xiaomi 11 Lite 5G

Thumbnail Xiaomi 11T Pro

Thumbnail Xiaomi 11T

Thumbnail Xiaomi Note 10 Pro

Thumbnail Xiaomi Redmi 9

Thumbnail Vivo X60 Pro

วิธีการตั้งค่าใช้งาน

การเปิดใช้บริการ 
กด *834# โทรออก จะแสดงเมนูให้เลือก
1-เปิด/ปิด VoLTE
2-เปิด/ปิด WiFicalling
3-เปิด/ปิด All
กรณีเลือกเมนู 1 จะแสดงเมนูให้เลือก
    1-เปิด VoLTE
    2-ปิด VoLTE
กรณีเลือกเมนู 2 จะแสดงเมนูให้เลือก
    1-เปิด WiFicalling
    2-ปิด WiFicalling
 กรณีเลือกเมนู 3 จะแสดงเมนูให้เลือก
    1-เปิด VoLTE & WiFicalling
    2-ปิด VoLTE & WiFicalling
 

วิธีการเปิดใช้งาน

1. ไปที่ 'การเชื่อมต่อ'
settings
2. ไปที่ 'Settings' > เลือก 'SIM cards & mobile networks'
settings
3. เลือกซิม 'NT Mobile'
settings
4. ไปที่ 'Mobile networks' > เปิดการใช้งาน 'Use VoLTE'
settings
ข้อสังเกต : สัญลักษณ์ 4G จะยังคงอยู่ในขณะที่มีการโทรออก