ลูกค้า my และ NT Mobile ที่ถือครองตั้งแต่ 6 หมายเลขขึ้นไป สามารถยืนยันตัวตนได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า NT

การยืนยันตัวตนและข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

การยืนยันตัวตนและข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่