บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ - กสทช. กระทรวงดิจิทัลฯ ส่งความห่วงใย ให้ประชาชน สำหรับลูกค้าโทรศัพท์บ้าน และ โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรฟรี

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ - กสทช. กระทรวงดิจิทัลฯ ส่งความห่วงใย ให้ประชาชน สำหรับลูกค้าโทรศัพท์บ้าน และ โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรฟรีหมายเลขฉุกเฉิน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ และอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ในการติดต่อประสานงาน สื่อสาร ขอความช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ทันท่วงที ดังนั้น NT จึงร่วมกับ กสทช. และกระทรวงดิจิทัลฯ ให้ลูกค้า สามารถโทรฟรี ไม่มีค่าบริการในหมายเลขฉุกเฉินต่างๆ ได้แล้ว ดังนี้
.
.
1668 สายด่วนโควิด
1669 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
1330 สปสช.
1323 สายด่วนสุขภาพจิต
1422 กรมควบคุมโรค
1646 ศูนย์เอราวัณ
1506 ประกันสังคม
1138 ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง 

NT พร้อมอยู่เคียงข้างให้คนไทย ผ่านพ้นวิกฤต COVID 19 ครั้งนี้ ไปด้วยกัน