บัตรเติมเงิน NT Mobile Prepaid

ข้อความตอบรับ (USSD)

*1901# เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเติมเงินให้กับ NT Mobile Prepaid (ซิมแบบเติมเงิน) โดยใช้รหัส NT Prepaid ซึ่งสามารถหาซื้อได้ที่ศูนย์บริการ NT สามารถเลือกจำนวนที่ต้องการเติมได้ ไม่ต้องเติมตามมูลค่าบัตร เหลือเงินในบัตรนำไปใช้บริการอื่นๆของ NT ได้
 

ขั้นตอนการเติมเงิน

  • ลูกค้าซื้อ รหัสบัตร NT Prepaid หรือ NT Prepaid Code จากศูนย์บริการ NT

  • กด *1901# กดโทรออก จะได้ข้อความให้กรอกรหัสบัตร NT Prepaid 14 หลัก เมื่อกดเสร็จและกดโทรออก

  • ได้ menu ให้ เลือก กด 1 เติม 50 บาท, กด 2 เติม 100 บาท, กด 3 เติม 300 บาท, กด 4 เติม 500 บาท, กด 5 ยกเลิก

  • ลูกค้าเลือกจำนวน ที่ต้องการเติมเงินแล้ว ให้เลือก กด 1 ยืนยัน กด 2 ยกเลิก เลือกกด 1 ยืนยัน

  • ลูกค้าจะได้รับ ข้อความยืนยันผ่านหน้าจอ และ sms

  • ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับ sms ภายใน 5 นาที ลูกค้าสามารถเช็คยอดเงินที่เติมด้วยตัวเองได้โดยกด *153# และกดโทรออก ซึ่งเป็นบริการฟรี

เสียงตอบรับ (IVR)

เติมเงินด้วยรหัสบัตร NT Prepaid (e-Cash Refill ) *1902 เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเติมเงินให้กับ NT3G Prepaid (ซิมแบบเติมเงิน) โดยใช้รหัส NT Prepaid สามารถเลือกจำนวนที่ต้องการเติมได้ ไม่ต้องเติมตามมูลค่าบัตร เหลือเงินในบัตรนำไปใช้บริการอื่นๆของ NT ได้

NT Mobile Application
   ลูกค้าสามารถเติมเงินให้กับ NT Mobile Prepaid  (ซิมแบบเติมเงิน) จากรหัสบัตร​ NT Mobile Prepaid หรือ​ รหัสบัตรเติมเงิน ​NT Mobile หรือ บัตร​เติมเครดิต​ ผ่าน​ NT Mobile​ Application โดยเข้าที่เมนู​เติมเงินและเลือกประเภทบัตรเติมเงิน